Skype for Business Basic 2016 16.0.12026.20334

Skype for Business Basic 2016 16.0.12026.20334

Microsoft Corporation – 471,2MB – Shareware – Windows

Tổng quan

Skype for Business Basic 2016 là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 157 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Skype for Business Basic 2016 là 16.0.12026.20334, phát hành vào ngày 15/10/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/03/2016. Phiên bản phổ biến nhất là 16.0.12026.20320, được sử dụng bởi 60 % trong tất cả các cài đặt.

Skype for Business Basic 2016 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 471,2MB.

Skype for Business Basic 2016 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Skype for Business Basic 2016!

Cài đặt

người sử dụng 157 UpdateStar có Skype for Business Basic 2016 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại